ΘΡΟΜΒΩΣΗ

Η πρόληψη των θρομβώσεων είναι εξίσου σημαντική με τη σωστή θεραπεία τους.

Ο δαπανηρός έλεγχος θρομβοφιλίας δεν είναι απαραίτητος για όλους, ούτε εξασφαλίζει την πρόγνωση. Η εκτίμηση του κινδύνου ανάπτυξης θρόμβωσης σε νεαρές και απόλυτα υγιείς γυναίκες που λαμβάνουν αντισυλληπτικά χάπια, αλλά και όσους έχουν κάποιο συγγενή με ιστορικό θρόμβωσης γίνεται σύμφωνα με διεθνή επιστημονικά δεδομένα και η εξειδίκευση στο αντικείμενο επιτρέπει τη σωστή πρόληψη.

Όσον αφορά στη θεραπεία των θρομβώσεων, κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα. Δίνεται έμφαση στη σωστή ενημέρωση του ασθενούς, ώστε να συμμετέχει ενεργά στις θεραπευτικές αποφάσεις. Όπου είναι δυνατό, χρησιμοποιούνται τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά -που δεν απαιτούν συχνές αιματολογικές εξετάσεις- ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς που χρήζουν χρόνιας αγωγής.

Παρέχεται ενημερωτικό υλικό και κάρτα αντιπηκτικής αγωγής ώστε ο ασθενής να είναι πλήρως ενημερωμένος και να μπορεί να ενημερώσει τους θεράποντες ιατρούς του σχετικά με την αγωγή του.